Раздел § 20. Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький.