Раздел § 67. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму