Раздел ПРИКМЕТНИК. § 49. Написання складних прикметників разом і через дефіс