Раздел § 2. Словосполучення і речення. Головні члени речення. Прості речення