Раздел ЛЕКСИКОЛОГІЯ. § 7. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів