Раздел § 8. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми, неологізми)