МОРФОЛОГІЯ. ІМЕННИК

 1. § 20. Загальна характеристика частин мови

 2. § 21. Іменник як частина мови: загальне значення,морфологічні ознаки, синтаксична роль

 3. § 22. Іменники — назви істот і неістот

 4. § 23. Іменники — загальні та власні назви. Велика буква і лапки у власних назвах

 5. § 24. Рід іменників. Іменники спільного роду

 6. § 25. Число іменників

 7. § 26. Відмінки іменників

 8. § 27. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни

 9. § 28. Відмінювання іменників І відміни

 10. § 29. Відмінювання іменників II відміни

 11. § 30. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку

 12. § 31. Відмінювання іменників III та IV відміни

 13. § 32. Відмінювання іменників, що вживаються тільки в множині

 14. § 33. Не з іменниками

 15. § 34. Букви е, и, і в суфіксах -єчок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -инн(я), -ев(о)

 16. § 35. Написання та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові

 17. § 36. Особливості творення іменників