Раздел § 24. Рід іменників. Іменники спільного роду