Раздел § 2. Словосполучення й речення. Головні члени речення