Раздел ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО В П'ЯТОМУ КЛАСІ. § 2. Словосполучення й речення. Головні члени речення