Раздел ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО В П'ЯТОМУ КЛАСІ. § 3. Звертання, вставні слова, однорідні члени речення. Розділові знаки у простому реченні