Раздел § 39. Особові займенники, їх відмінювання. Зворотний займенник себе