Раздел § 37. Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням