81. § 7. Групи слів за вживанням. Загальновживані слова та стилістично забарвлені слова. Діалектні, професійні слова й терміни