Раздел РОЗДІЛ 3. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ. § 40. У чому сутність еллінізму й особливості елліністичних держав