Раздел § 36. Утворення імперії Александра Македонського