Раздел Розділ 2. Стародавні цивілізації Азії та Африки. § 15. Новоассирійське та Нововавилонське царства. Перська держава Ахеменідів