Раздел § 24. Аналітичні способи розв'язування систем лінійних рівнянь