Раздел Лінійне рівняння з двома змінними та його графік