Раздел § 10. Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника