Раздел § 24. Розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь