Раздел § 30. Розв'зування задач за допомогою систем лінійних рівнянь