Раздел 12. Розкладання многочленів на множники. Винесення спільного множника за дужки