Раздел § 18. Використання формул скороченого множення