Раздел ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ З ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ. § 2. Рівносильні рівняння