261. § 29. Розв'язування задач складанням системи рівнянь