Раздел Тема 1. Різноманітність тварин. § 10. Тип членистоногі. Клас ракоподібні