Раздел Частина 2. Механічний рух. § 8. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху