Раздел Розділ 2. Механічний рух. § 13. Рівномірний рух матеріальної точки по колу