Раздел § 13. Рівномірний рух матеріальної точки по колу