Раздел Розділ 1. Фізика як природнича наука. § 2. Початкові відомості про будові речовин. Молекули. Атоми