Раздел Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання. § 7. Будова речовини