Раздел § 15. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини