Раздел § 30. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини