Раздел 16-18. Сума кутів трикутника. Властивості прямокутного трикутника