Раздел § 21. Задача на побудову та її розв'язування