Раздел Розділ 2. Взаємне розміщення прямих на площині. § 6. Ознаки паралельності прямих