Раздел Тема 1. Початкові хімічні поняття. § 17. Валентність хімічних елементів