Раздел Тема 3. Вода. § 36. Взаємодія води з оксидами