Раздел Тема 3. Вода. § 37. Значення води та водних рощчинів у природі та житті людини