Раздел Тема 1. Початкові хімічні елементи. § 11. Хімічні формули речовин