Раздел Тема 1. Початкові хімічні елементи. § 13. Валентність хімічних елементів