Раздел Тема 1. Початкові хімічні елементи. § 15. Масова частка елемента в речовині