Раздел § 2. Хімія: від колиски до сталого розвитку людства