Раздел Тема 1. Початкові хімічні поняття. §13.Фізичні та хімічні явища