Раздел Тема 1. Початкові хімічні поняття. §14.Дослідження фізичних і хімічних явищ.Практична робота 2