Раздел Тема 1. Початкові хімічні поняття. §15.Закон як форма наукових знаннь.Закон збереження маси речовин