Раздел Тема 2. Прості речовини метали і неметали. §19.Хімічні властивості кисню.Реакція сполучення