Раздел Тема 2. Прості речовини метали і неметали. §22.Найважливіші оксиди