Раздел Тема 1. Початкові хімічні поняття. §5.Атоми.Хімічні елементи,їхні назви і символи