Раздел Тема 1. Початкові хімічні поняття. §7.Молекули та йони