Раздел Тема 1. Початкові хімічні поняття. §9.Прості речовини.Метали та неметали